Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

competities

Youth for Human Rights International lanceerde haar wereldwijde beweging met een essaywedstrijd. Het antwoord op de oproep voor essays waarin de individuele mensenrechten werden beschreven, was wijdverbreid en enthousiast en vestigde de aandacht op onze organisatie met als doel een wereld van samenwerking en vrede door middel van mensenrechteneducatie.
Lokale, regionale of internationale wedstrijden zijn krachtige activiteiten om jongeren erbij te betrekken en te leren over mensenrechten.

Op de volgende pagina’s worden de stappen beschreven voor het houden van of deelnemen aan drie verschillende soorten wedstrijden: