Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Algemeen

De Stichting Youth for Human Rights Nederland is in 2006 opgericht. De Stichting is een non-profit organisatie, is seculier van aard en heeft een ideele doelstelling. Wij hebben dezelfde doelstelling als Youth for Human Rights International en maken gebruik van de educatieve materialen die door YHRI zijn ontwikkeld. We opereren volledig zelfstandig van YHRI, dat wil zeggen dat wij in Nederland onze eigen activiteiten bedenken en organiseren en ook financieel volledig zelfstandig opereren.

Doelstelling

De doelstelling van Youth for Human Rights Nederland is om jongeren bewust te maken wat mensenrechten (specifiek de 30 artikelen uit de UVRM, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) zijn, en hen te inspireren leiders te worden op het gebied van vrede en tolerantie.

ANBI

Onze stichting heeft de ANBI-status, dat wil zeggen dat al uw donaties aftrekbaar zijn van de belasting.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Youth for Human Rights Nederland bestaat uit:

Voorzitter: treedt naar buiten als het gezicht van de stichting en neemt de leiding in het bestuur als het gaat om het leiden en voorzitten van vergaderingen, het initieren van activiteiten, en het coordineren en uitvoeren van bestuurswerkzaamheden. Tevens belast met het werven en coordineren van de activiteiten van vrijwilligers.

Secretaris: belast met correspondentie van de stichting, het bijhouden van de website en de ledenlijst voor de nieuwsbrief, het notuleren van vergaderingen.

Penningmeester: belast met de financiele administratie en het maken van het financieel jaarverslag.

BESTUURSLEDEN

Asia Visschers, voorzitter

Els Alserda, secretaris

Tim Alserda, penningmeester

Beloningsbeleid

Het bestuur en de vrijwilligers van de stichting zetten zich belangeloos in en ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Onkosten als reis-, verblijf- en congreskosten worden vergoed als bestuursleden, vrijwilligers of sprekers op uitnodiging van de stichting of een externe organisatie een congres of evenement bezoeken dat van belang is voor het uitdragen van de doelstelling. De stichting werft fondsen bij particulieren en bedrijven om alle onkosten en kosten voor haar campagnes en activiteiten te dekken.

RSIN (fiscaal nummer)

Het RSIN van onze stichting is: 8152.33.577

Beleidsplan

Download hier ons beleidsplan

Financiele jaarverslagen

ADRESGEGEVENS

Stichting Youth for Human Rights Nederland

Stadskwekerij 13
1502 CN Zaandam

Bank  NL83 RABO 01189.32.977  

Mail: info@youthforhumanrights.nl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.