Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Geen oneerlijke gevangenschap

Niemand heeft het recht ons zonder een goede reden te arresteren en gevangen te houden, of ons het land uit te sturen.