Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

mensenrechten organisaties

Youth for Human Rights International werkt samen met vele andere mensenrechtenorganisaties. Veel organisaties over de hele wereld zetten zich in om de mensenrechten te beschermen en mensenrechtenschendingen te beëindigen. Grote mensenrechtenorganisaties onderhouden uitgebreide websites waarin schendingen worden gedocumenteerd en waarin wordt opgeroepen tot corrigerende maatregelen, zowel op regeringsniveau als basis. Publieke steun en veroordeling van misstanden is belangrijk voor hun succes, aangezien mensenrechtenorganisaties het meest doeltreffend zijn wanneer hun roep om hervorming wordt ondersteund door sterke publieke belangenbehartiging. Hieronder staan enkele voorbeelden van dergelijke groepen.

PARTICULIERE ORGANISATIES

Wereldwijd zijn de voorvechters van de mensenrechten meestal burgers en geen overheidsfunctionarissen. In het bijzonder hebben NGO’s, niet-gouvernementele organisaties die onafhankelijk zijn van de overheid en zich richten op een of ander maatschappelijk belang, een primaire rol gespeeld bij het focussen van de internationale gemeenschap op mensenrechtenkwesties.

NGO’s volgen de acties van regeringen en zetten hen onder druk om te handelen volgens mensenrechtenprincipes.

Sommige van deze groepen worden via deze link alfabetisch weergegeven met beschrijvingen op basis van hun website-informatie: Klik hier voor de lijst