Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Iedere persoon heeft rechten, alleen al vanwege het feit dat hij/zij een mens is. Deze rechten zijn er voor bedoeld om ons te beschermen tegen mensen die ons kwaad willen doen, maar ook om ons te helpen samen te werken en in vrede te leven.

In totaal staan er 30 rechten beschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, een document dat in 1948 door de Verenigde Naties werd ondertekend. De Verenigde Naties werd vlak na het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 opgericht. Haar doel is om vrede op de wereld te bewerkstelligen en deze te handhaven. Heden ten dage zijn er 192 landen lid van de Verenigde Naties.

Hieronder staat een vereenvoudigde en verkorte versie van de Verklaring. Voor de volledige tekst kun je doorlinken naar de site van de VN.

1) We worden allemaal vrij en gelijkwaardig geboren

We worden allemaal vrij geboren. We hebben allemaal onze eigen gedachten en ideeën. We zouden allemaal gelijk behandeld moeten worden.

2) Discrimineer niet

Deze rechten gelden voor iedereen, ongeacht onze verschillen.

3) Het recht op leven

We hebben allemaal het recht op leven, en te leven in vrijheid en veiligheid.

4) Geen slavernij

Niemand heeft het recht ons tot slaaf te maken. Wij mogen niemand tot slavernij dwingen.

5) Geen marteling

Niemand heeft het recht ons pijn te doen of te martelen.

6) Je hebt rechten, waar je ook gaat

Ik ben een persoon, net als jij!

7) Voor de wet zijn we allen gelijk

De wet is gelijk voor iedereen. De wet moet ons allemaal eerlijk behandelen.

8) De wet beschermt jouw mensenrechten

We kunnen allemaal een beroep doen op het rechtsstelsel wanneer we niet eerlijk behandeld worden.

9) Geen oneerlijke gevangenschap

Niemand heeft het recht ons zonder een goede reden te arresteren en gevangen te houden, of ons het land uit te sturen.

10) Het recht op een proces

Als we berecht worden, moet dat in het openbaar gebeuren. De mensen die ons berechten mogen zich niet door anderen laten beïnvloeden omtrent de rechtsgang.

11) We zijn onschuldig tenzij schuldig bewezen

Niemand mag beschuldigd worden van iets, totdat zijn schuld is bewezen. Wanneer mensen zeggen dat we iets verkeerds hebben gedaan, hebben we het recht te laten zien dat het niet waar is.

12) Het recht op privacy

Niemand mag onze goede naam proberen te schaden. Niemand heeft het recht om zomaar ons huis binnen te komen, onze brieven te openen, of ons en onze familie lastig te vallen zonder een goede reden.

13) Vrijheid om te gaan en staan waar je wilt

We hebben allemaal het recht om in ons eigen land te gaan waar we willen en om naar believen te reizen.

14) Het recht op een veilige woonplek

Als we bang zijn dat we in ons eigen land slecht worden behandeld, hebben we allemaal het recht naar een ander land te vluchten waar we veilig zijn.

15) Recht op een nationaliteit

We hebben allemaal het recht om tot een land te behoren.

16) Huwelijk en gezin

Iedere volwassene heeft het recht om te trouwen en een gezin te stichten als hij of zij dat wil. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten, of ze nu getrouwd zijn of niet.

17) Het recht op eigendom

Iedereen heeft het recht om dingen in zijn bezit te hebben of te delen. Niemand mag dingen zonder een goede reden van ons afpakken.

18) Vrijheid van denken

We hebben allemaal het recht om te geloven wat we willen geloven, om een godsdienst te hebben, of om van godsdienst te veranderen als we dat willen.

19) Vrijheid om jezelf te uiten

We hebben allemaal het recht onze eigen beslissingen te nemen, een eigen mening te hebben, onze mening te uiten en onze ideeën met anderen te delen.

20) Het recht om publiekelijk samen te komen

We hebben allemaal het recht onze vrienden te ontmoeten en om in vrede samen te werken om onze rechten te verdedigen. Niemand kan ons dwingen tot een groep te behoren als we dat niet willen.

21) Het recht op democratie

We hebben allemaal het recht om deel te nemen aan de regering in ons land. Iedere volwassene zou kiesrecht moeten hebben om zijn regeringsleiders te kiezen.

22) Sociale zekerheid

We hebben allemaal het recht op betaalbaar onderdak, medicijnen, onderwijs, kinderzorg, genoeg geld om van te leven en medische zorg wanneer we oud of ziek zijn.

23) De rechten van de werknemer

Iedere volwassene heeft het recht een beroep uit te oefenen, tegen een redelijk loon, en om lid te zijn van een vakvereniging.

24) Het recht om te spelen

We hebben allemaal het recht te rusten na het werk en te ontspannen.

25) Voedsel en onderdak voor iedereen

We hebben allemaal het recht op een goed leven. Moeders en kinderen, ouderen, werklozen of gehandicapten, alle mensen hebben het recht dat er voor hen gezorgd wordt.

26) Het recht op onderwijs

Onderwijs is een recht. Basisonderwijs behoort gratis te zijn. We horen te leren over de Verenigde Naties en hoe we met andere mensen moeten omgaan. Onze ouders moeten vrij zijn in de onderwijskeuze voor kun kind.

27) Auteursrecht

Het auteursrecht is een speciale wet ter bescherming van iemands artistieke creaties en wat hij geschreven heeft; anderen mogen jouw creaties niet kopiëren zonder jouw toestemming. We hebben allemaal het recht op onze eigen manier van leven en om te genieten van de mooie dingen die kunst, wetenschap en onderwijs ons brengen.

28) Een eerlijke en vrije wereld

Er behoort goede orde te heersen zodat we allemaal onze rechten en vrijheden kunnen hebben in ons land en over de hele wereld.

29) Verantwoordelijkheid

We hebben een plicht naar andere mensen en moeten hun rechten en vrijheden ook beschermen.

30) Niemand kan jouw mensenrechten van je afnemen