Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Afgelopen week was de Vredesweek en 21 september de Internationale Dag van de Vrede. 

In samenwerking met het Fries Vredesplatform, Vrouwen voor Vrede, Het Fries Verzetsmuseum, Solidair Friesland, Kleurrijk Fryslân, de World Peace Day en het CSG Comenius organiseerde Jongeren voor Mensenrechten op 21 september in Leeuwarden de eerste Walk for Peace voor 240 eindejaars leerlingen van Havo en VWO.

Het idee voor deze Walk for Peace, – in het fries ‘Fredeskuier’ – ontstond al in april toen wij samen met Vrouwen voor Vrede bedachten dat het leuk zou zijn iets in de vredesweek te organiseren. Gaandeweg sloten zich steeds meer organisaties aan en ontwikkelde het zich tot een dag vullend programma waarbij de leerlingen in groepjes verschillende organisaties bezochten die zich inzetten voor vrede, dialoog en mensenrechten.

Om 9 uur verzamelden alle leerlingen zich in Leeuwarden bij de markante toren de Oldehove, waar de vredesvlag werd gehesen. Na toespraken van de directeur van het Comenius en Thea Koster, de wethouder van Jeugd en Onderwijs, maakte de groep het vredessymbool op het plein. Ricardo Brouwer, de bekende jongerenpresentator van het Friese Froeks TV praatte de opening aan elkaar en dansschool 058 gaf een spetterend optreden om de sfeer er in te brengen.

Na de aftrap gingen de leerlingen in groepjes uiteen om verschillende kerken, een moskee, synagoge en andere organisaties te bezoeken. Ze wandelden van locatie naar locatie om geïnspireerd te worden en van gedachten te wisselen over de vrede. Iedere organisatie gaf zijn eigen invulling aan het programma, zo kon er bij de boeddhistische gemeenschap gemediteerd worden, was er bij het Hindoeïsme uitleg over de rol van de goden, werd er bij Vrouwen voor Vrede een vredes-groei-tapijt gemaakt en werden er bij Amnesty International brieven geschreven. In totaal deden 15 organisaties mee die elk 4 groepen ontvingen.

Bij Jongeren voor Mensenrechten volgden de leerlingen een workshop over wat mensenrechten zijn. Een aantal filmpjes over de artikelen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd bekeken, we deden een oefening waarbij ieder een nummer kreeg en moest raden welk mensenrecht hij/zij had gekregen, er werd gediscussieerd over stellingen en de leerlingen maakten een elfje, een gedicht dat uit 11 woorden bestaat.

 “Bedankt voor deze leuke workshop, echt een mooie afsluiting van de dag” was de reactie van een van de leerlingen die de laatste workshop bezocht. 

Aan het eind van de middag kwam iedereen bijeen in de Bonifatiuskerk voor een gezamenlijk (Indiaas) vredesbuffet. Op de avond was er nog een Kleurrijke Viering georganiseerd, een multiculturele bijeenkomst met sprekers uit verschillende religieuze achtergronden.

Leave a comment