Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ieder jaar organiseert YHRI een Conferentie waar parlementariërs, NGOs en mensenrechtensupporters van over de hele wereld voor worden uitgenodigd. Voorgaande jaren heeft deze conferentie plaats gevonden in New York en Genève, dit jaar wordt deze voor het eerst in Brussel gehouden. Op 7 september vindt het officiële gedeelte plaats, waarop awards worden uitgereikt aan mensen die zich op uitzonderlijke wijze voor de mensenrechten hebben ingezet, er gediscussieerd wordt over diverse mensenrechten thema’s en er een overzicht wordt getoond van alle activiteiten van YHRI wereldwijd. De dag erna worden workshops gehouden voor de vertegenwoordigers van YHRI uit alle landen, en op zondag wordt de conferentie afgesloten met een interreligieuze bijeenkomst. Kijk voor meer informatie op http://humanrightssummit.eu/9th-annual-international-human-rights-summit/

Leave a comment