Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Het Women Empowermentproject in Enugu, Nigeria, vond plaats in het weekend van 25 en 26 januari. Dag 1 stond in het teken van Skill Acquisition. Er werden workshops gegeven waarin de vrouwen geleerd werd om zeep en sieraden te maken, waarmee zij hun eigen onderneming kunnen beginnen.

Microkredieten

Medewerkers van een Nigeriaanse bank waren tijdens de workshops aanwezig om hiervoor ter plekke microkredieten af te sluiten. Deze microkredieten worden voorgefinancieerd door Chevelyns Care Foundation, opgericht door Chief Lady Evelyn Azih. Iedere vrouw kreeg een interview met Evelyn Azih, waarin zij moest motiveren waarom ze haar eigen onderneming wilde starten en op welke manier ze er een succes van zou gaan maken. Er waren microkredieten beschikbaar voor 25 vrouwen – dus niet iedereen kwam in aanmerking.

Het is de bedoeling dat de vrouwen het krediet in een jaar tijd terugbetalen, waarna deze opnieuw kunnen worden verstrekt aan de volgende groep vrouwen, zodat er een sneeuwbaleffect ontstaat en steeds meer vrouwen zelfstandig in hun bestaan kunnen voorzien.

Workshop over mensenrechten

Dag twee stond in het teken van de mensenrechten workshops. Deze werden met veel enthousiasme geleverd door het team van Duke Ifeakachukwu van de Youth for Human Rights afdeling in Nigeria. Duke woont zelf in Laos; Youth for Human Rights Nederland sponsorde zijn reis en verblijfkosten naar Enugu.

Naast het geven van een interactieve workshop over wat mensenrechten zijn en hoe deze van toepassing zijn op het dagelijks leven van iedereen, ging Duke ook in op de schrijnende situatie van deze vergeten groep vrouwen in Nigeria. In zijn uitleg gaf hij aan dat het tijd wordt dat er op een nieuwe manier gekeken wordt naar hoe er omgegaan wordt met weduwen in bepaalde delen van de Nigeriaanse samenleving: “Practices which hitherto have been taken as settled and widely accepted should now be challenged, because tradition should not bypass common sense and true emotion. Tradition should be a fluid entity. for nothing remains the same as time progresses.”

Empowered

In de feedback die Evelyn Azih na deze dag met ons deelde, vertelde zij dat de vrouwen zich meer empowered voelden na de workshop. Ze gaf aan dat alleen al het leren van de mensenrechten een groter gevoel van eigenwaarde gaf.

“Practices which hitherto have been taken as settled and widely accepted should now be challenged, because tradition should not bypass common sense and true emotion. Tradition should be a fluid entity. for nothing remains the same as time progresses.”

Leave a comment