Skip to content Skip to footer

12. Het recht op privacy

12. Het recht op privacy Niemand mag onze goede naam proberen te schaden. Niemand heeft het recht om zomaar ons huis binnen te komen, onze brieven te openen, of ons en onze familie…

Read more

16. Huwelijk en gezin

16. Huwelijk en gezin Iedere volwassene heeft het recht om te trouwen en een gezin te stichten als hij of zij dat wil. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten, of ze nu getrouwd…

Read more

22. Sociale zekerheid

22. Sociale zekerheid We hebben allemaal het recht op betaalbaar onderdak, medicijnen, onderwijs, kinderzorg, genoeg geld om van te leven en medische zorg wanneer we oud of ziek zijn.

Read more

26. Het recht op onderwijs

26. Het recht op onderwijs Onderwijs is een recht. Basisonderwijs behoort gratis te zijn. We horen te leren over de Verenigde Naties en hoe we met andere mensen moeten omgaan. Onze ouders moeten…

Read more

27. Auteursrecht

27. Auteursrecht Het auteursrecht is een speciale wet ter bescherming van iemands artistieke creaties en wat hij geschreven heeft; anderen mogen jouw creaties niet kopiëren zonder jouw toestemming. We hebben allemaal het recht…

Read more