Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

introductie

De Verenigde Naties (VN) ontstonden in 1945, kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Het verklaarde doel van de VN is om vrede te brengen in alle naties van de wereld. Na de Tweede Wereldoorlog schreef een comité van personen onder leiding van mevrouw Eleanor Roosevelt, de vrouw van de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt, een speciaal document waarin de rechten die iedereen in de hele wereld zou moeten hebben, worden ‘verklaard’ – de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Vandaag zijn er 192 lidstaten van de VN, die allemaal dit document hebben ondertekend.

Waar beginnen universele rechten?

“Op kleine plaatsen, dicht bij huis – zo dichtbij en zo klein dat ze op geen enkele wereldkaart te zien zijn. Toch zijn ze de wereld van de individuele persoon; de buurt waarin hij woont; de school of het college waar hij woont; de fabriek, boerderij of kantoor waar hij werkt. Dat zijn de plaatsen waar elke man, vrouw en kind gelijke rechtvaardigheid, gelijke kansen, gelijke waardigheid zonder discriminatie zoekt. Tenzij deze rechten daar betekenis hebben, hebben ze overal weinig betekenis. Zonder gezamenlijke burgeractie om ze dicht bij huis te houden, zullen we tevergeefs zoeken naar vooruitgang in de grotere wereld. “

—Eleanor Roosevelt, echtgenote van de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt en voorzitter van de Commissie van de Verenigde Naties, die in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens schreef.

Lees de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in een vereenvoudigde vorm.

Lees de volledige tekst van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.