Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Op 16 maart hebben we een workshop over mensenrechten gegeven bij het ONE WORLDcitizens project, waar we vanaf begin dit jaar bij betrokken zijn. ONE WORLDcitizens is een internationaal netwerk en project van en voor jonge wereldburgers van 10 tot 25 jaar, die samen ondernemen voor de samenleving en toekomst die zij voor ogen hebben.

In twee jaar tijd werken 40 jonge mensen via een online platform aan ideeën voor een betere wereld. Het is een platform waarmee zij hun stem vormen en zichtbaar maken dat de jeugd mee kan denken, praten en ondernemen voor veranderingen in samenleving & onderwijs. Om er zo aan bij te dragen dat jonge mensen in de nabije toekomst als gelijkwaardige gesprekspartners betrokken zijn bij alle nieuwe ontwikkelingen en beleidsvorming in samenleving en onderwijs. Eind 2014 wordt het programma als open source aangeboden aan de internationale gemeenschap.

Naast andere millenniumdoelen, maakt het onderwerp mensenrechten een belangrijk deel uit van de thema’s die door de jongeren worden uitgewerkt. JvMR is door de initiatiefnemer van OWC gevraagd op dit gebied een bijdrage te leveren.

De trainingsdag op 16 maart stond in het teken van wereldburgerschap, samen ondernemen voor een betere wereld en ideeën voor sociaal ondernemen. Er waren 30 deelnemers aanwezig (in alle leeftijden en 4 ouders).

De workshop van JvMR maakte grote indruk. De film was duidelijk en maakte veel verbazing los: “we weten er veel te weinig van af!” Op de facebookpagina van OWC is een foto geplaatst van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, en deze is inmiddels al door velen bekeken (http://www.facebook.com/#!/ONEWORLDcitizens).

Vanaf 16 maart starten de online activiteiten van het OWC project op. De deelnemers vormen teams en Wendy gaat met een eigen groepje deelnemers het team mensenrechten vormen en met hen aan de slag met het materiaal wat door Youth for Human Rights is ontwikkeld. Zij gaan samen aan de slag met de vraag: wat kunnen we in OWC ondernemen om ervoor te zorgen dat de mensenrechten onder de aandacht komt van alle jeugd en volwassenen?

Leave a comment