Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vanuit zijn rol is Selwyn Duijvestijn (CEO DGB Group) zeer toegewijd aan het bevorderen en beschermen van de mensenrechten. Door zijn werk in de ontwikkeling en exploitatie van CO2-reductie projecten en biodiversiteitsprojecten, waaronder veel projecten in Afrika, heeft hij gezien hoe belangrijk mensenrechten zijn voor een duurzame toekomst. Selwyn is zich ervan bewust dat veel van de grootste uitdagingen waarmee we vandaag de dag worden geconfronteerd, zoals ontbossing, verwoestijning en armoede, direct of indirect verbonden zijn met schendingen van de mensenrechten.

Selwyn Duijvestijn gelooft dat bedrijven een cruciale rol kunnen spelen in het beschermen van de mensenrechten. DGB is dan ook toegewijd aan het respecteren van de mensenrechten in al zijn activiteiten en zet zich actief in voor de bescherming van de rechten van de mensen die betrokken zijn bij zijn projecten. Dit omvat onder andere het respecteren van de rechten van de lokale gemeenschappen, het waarborgen van een veilige werkomgeving voor de werknemers en het waarborgen van een eerlijke vergoeding voor de grond die wordt gebruikt voor de projecten.

Selwyn is actief betrokken bij mensenrechtenorganisaties en is benoemd tot een van onze ambassadeurs voor mensenrechten. Hij gelooft dat het werk dat deze organisaties doen essentieel is voor het beschermen van de rechten van de mensen en hij is trots om een rol te spelen in hun voortbestaan.

Leave a comment