Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

De stichting Youth for Human Rights Nederland bestaat sinds begin 2006. Wij zijn een dochterorganisatie van het Amerikaanse Youth for Human Rights International (YHRI), dat in 2001 in Los Angeles werd opgericht door Dr. Mary Shuttleworth.

Onze doelstelling

Aan de hand van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens jongeren te leren wat mensenrechten zijn en hen te inspireren zich actief in te zetten voor vrede en tolerantie.

Onze doelgroep

Wij richten ons met name op scholieren en studenten van het middelbaar en hoger onderwijs, omdat deze groep dicht bij de volwassenheid staat en straks mede de toekomst bepaalt.

Kinderen zijn de toekomst. Ze moeten hun mensenrechten kennen en weten. Ze kunnen zo verantwoordelijkheid nemen om zichzelf en hun leeftijdsgenoten te beschermen. Naarmate ze bewuster en actiever worden met deze materie, kan de boodschap breed verspreid en gedragen worden en op een dag zullen universele mensenrechten een feit zijn, niet alleen een idealistische droom. 

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties stelde voor dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens “voornamelijk wordt verspreid, tentoongesteld, gelezen en uiteengezet in scholen en andere onderwijsinstellingen, zonder onderscheid op basis van de politieke status van landen of gebieden” (Verenigde Naties, 1948).

Het handvest van Youth for Human Rights International dient om dat doel te verwezenlijken met eenvoudig maar veelzeggend en kwalitatief goed materiaal voor de mensenrechteneducatie aan  jongeren, leraren, ambtenaren – iedereen.

‘We zijn hier omdat we weten dat geletterdheid de sleutel is om de kooi van menselijke ellende te ontsluiten, de sleutel tot het benutten van het potentieel van elk mens en de sleutel tot het openen van een toekomst van vrijheid en hoop. We zijn hier om een decennium in te luiden dat die hoop in realiteit moet omzetten. ” —Kofi Annan, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties