Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Over ons

De Stichting Youth for Human Rights Nederland is in 2006 opgericht. De Stichting is een non-profit organisatie, is seculier van aard en heeft een ideële doelstelling. Wij hebben dezelfde doelstelling als Youth for Human Rights International en maken gebruik van de educatieve materialen die door YHRI zijn ontwikkeld. We opereren volledig zelfstandig van YHRI; dat wil zeggen dat wij in Nederland onze eigen activiteiten bedenken en organiseren en ook financieel volledig zelfstandig opereren.

Sinds Mary Shuttleworth in 2001 met haar missie om de mensenrechten te promoten is gestart en tijdens haar wereldtournees vele contacten en verbindingen heeft gelegd, zijn er wereldwijd meer dan 100 dochterorganisaties van YHRI actief. Iedere organisatie bepaalt haar eigen beleid maar gebruikt wel de materialen van YHRI en voert ook diens logo. De Stichting Youth for Human Rights Nederland werd in 2006 opgericht. Wij proberen de materialen zo breed mogelijk onder de aandacht van jongeren te brengen en richten ons met name op leerlingen van het middelbaar onderwijs, MBO en HBO. 

In Nederland heeft de première van een aantal van de mensenrechtenclips plaatsgevonden in het gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De waarde van dit nieuwe educatieve materiaal wordt door steeds meer scholen ingezien. Naast voorlichting en projecten op scholen, doen we ook mee aan evenementen en houden we handtekeningenacties om de 30 mensenrechten bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

We zijn een algemeen nut beogende instelling en bestaan uitsluitend uit vrijwilligers. Kun je de waarde van deze campagne inzien en wil je ons helpen? Ga dan naar ‘Actie ondernemen!’ om te zien hoe je dat kunt doen!