Skip to content Skip to footer
Petitie

stop schending van mensenrechten

In totaal zijn er 30 mensenrechten en deze zijn in 1948 door de Verenigde Naties aangenomen. Na de verschrikkelijke dingen die er in de Tweede Wereldoorlog waren gebeurd, besloot men dat zoiets nooit meer mocht voorkomen. Daarom legde de VN de mensenrechten vast in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, om op die manier de vrede en veiligheid te waarborgen.

shutterstock_1200154189

Onderteken de petitie!

Bedreiding Mensenrechten Bestrijden

Wij, ondergetekende burgers, verklaren hierbij:

DAT de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948 hebben aangenomen als de eerste internationale erkenning dat alle mensen recht hebben op fundamentele rechten en vrijheden die door alle naties van de wereld moeten worden gerespecteerd en beschermd;

DAT de fundamentele vrijheden die in de verklaring zijn verankerd voor velen nog steeds geen realiteit zijn, aangezien schendingen van de mensenrechten een wereldwijd probleem vormen en aanleiding geven tot etnische, raciale en religieuze conflicten;

DAT we alle regeringen en de hele publieke en private sector oproepen om ervoor te zorgen dat de fundamentele vrijheden die in de Verklaring zijn vastgelegd, universeel worden toegepast en een levende realiteit worden;

DAT wij, om ervoor te zorgen dat de fundamentele vrijheden voor iedereen die in de Verklaring zijn vervat, door iedereen overal bekend, begrepen en genoten worden, alle regeringen oproept mensenrechteneducatie op scholen verplicht te stellen en campagnes voor mensenrechteneducatie voor iedereen te voeren;

DAT we regeringen en openbare en particuliere organisaties oproepen om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te promoten door middel van voorlichtingscampagnes, evenementen, brede publicatie en verspreiding van de Verklaring aan kinderen en volwassenen over de hele wereld.

%%je handtekening%%

Delen via social media: