Skip to content Skip to footer
Privacyverklaring

De stichting Youth for Human Rights Nederland neemt de bescherming van persoonsgegevens en privacy serieus. Ons privacy beleid behandelt hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, evenals uw rechten over uw gegevens.

WIE VERZAMELT UW GEGEVENS

De verantwoordelijke voor het verzamelen van uw gegevens is:

Youth for Human Rights Nederland, Stadskwekerij 13, 1502 CN Zaandam.

De stichting kan worden gecontacteerd via info@youthforhumanrights.nl

HOE WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD?

Wij verzamelen enkel uw naam en emailadres. Dit kan gebeuren via deze Nederlandse website of via Youth for Human Rights International, indien u via hen informatie of een lespakket aanvraagt.

WANNEER VERZAMELEN WE UW GEGEVENS?

• Als u een formulier invult op onze website (contactformulier, een gift doen, abonneren op de nieuwsbrief, etc.);

• We verkrijgen ook informatie wanneer u met ons communiceert op sociale media. Afhankelijk van de instellingen die u voor deze diensten heeft gekozen, bent u altijd vrij om uw instellingen op dit gebied aan te passen.

• Uw bankgegevens komen niet direct bij ons binnen maar via het betalingssysteem Mollie bij het doen van een donatie (Mollie kent haar eigen privacybeleid).

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELT EN VERWERKT YOUTH FOR HUMAN RIGHTS?

Wij verzamelen enkel persoonlijke gegevens van particulieren die nuttig zijn voor het realiseren van het doel van de stichting.

Met betrekking tot organisaties, bedrijven, of leveranciers waarmee wij een samenwerking tot stand brengen, verzamelen wij, naast de hierboven genoemde gegevens ook de bedrijfsgegevens zoals btw-nummer of ondernemingsnummer, evenals de contactgegevens van de contactpersonen van de rechtspersoon (naam, functie, telefoonnummer, enz.).

WAAROM WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKT?

We verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de volgende zaken:

– om te kunnen reageren op uw informatieaanvragen;

– u informatiemateriaal te versturen wanneer u die besteld heeft en de opvolging hiervan te verzekeren;

– u uit te nodigen voor eventuele evenementen;

– donateurs te bedanken en hen op de hoogte houden van activiteiten;

– u onze nieuwsbrief te sturen.

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

Uw gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de activiteiten waarvoor ze zijn verzameld, aangegeven in het vorige punt, of zo lang als nodig is om aan alle geldende wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen.

U kunt het ons altijd laten weten via de mail wanneer u uit ons bestand wilt worden gehaald.

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

We verkopen, geven of verhuren uw persoonlijke gegevens onder geen enkele omstandigheid.

Afhankelijk van de beschouwde verwerking, worden uw gegevens beheerd door de vereniging of door onze technische dienstverleners in onder aanneming die zelf onderworpen zijn aan strenge verplichtingen op het gebied van beveiliging, bescherming en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens.

Uw gegevens worden door ons niet overgedragen aan derden. Vanuit de Nederlandse stichting worden uw gegevens niet gedeeld met Youth for Human Rights International.

Bestelt u via Youth for Human Rights International, dan worden uw gegevens doorgestuurd naar onze stichting in Nederland.

UW RECHTEN

U kunt altijd toegang krijgen tot uw gegevens, om rectificatie vragen van uw gegevens bij fouten of onjuistheden, uw toestemming om uw gegevens te gebruiken in te trekken, en uw gegevens laten wissen.

In dit geval kunt u mailen naar info@youtforhumanrights.nl

WEBSITE EN COOKIES:

Onze website gebruikt geen cookies voor marketing of reclame.

WAT TE DOEN BIJ KLACHTEN? 

Als u een klacht wilt indienen over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens hebben verwerkt, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@youtforhumanrights.nl.

Indien u niet tevreden bent met onze reactie of van mening bent dat wij uw persoonlijke gegevens niet verwerken in overeenstemming met de wet, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit voor Persoonsgegevens.  

AANPASSING

Deze privacypagina kan te allen tijde door de stichting worden gewijzigd of aangevuld, in het bijzonder om te voldoen aan wettelijke, reglementaire of technologische ontwikkelingen. De datum van de laatste update staat onderaan deze pagina. Mocht u na het lezen van deze privacypagina nog vragen hebben hierover, neem dan gerust contact met ons op via info@youtforhumanrights.nl.

LAATSTE UPDATE: 3 oktober 2021